Titel: 'De scheepsbouwmeesters Nijdam en hun familie'

Auteur: Hessel Bosma
Omvang: 109 pagina's
ISBN: 978-954-449-421-6
Uitgave: Nijdamstra Stichting, 2009