10

  Familienamen 1811

  5,00

  Boekjes: Naamsaktes 1811

  met de officiële registraties van familienamen. In 1811 moesten alle Nederlanders van Napoleon een achternaam registeren. In tegenstelling tot velen die er eentje moesten bedenken, gebruikten de Nijdams, Vleers en Wynia's toen al een familienaam!

  Elk gezinshoofd was verplicht voor het jaareinde naar het gemeentehuis te komen, voor het ondertekenen van de officiële akte van naamsaanneming. Daarna plaatste de Maire (burgemeester) zijn handtekening. Hoewel het nog wemelde van de spellingsvarianten was dit het begin van de landelijk Burgelijke Stand. 

  Alle bekende aktes zijn opgespoord en de belangrijkste gegevens zijn geanalyseerd en beschreven in deze boekjes. Per gezin zijn ook de namen van de kinderen met hun geboortejaar vermeld. Sommige aktes zijn beknopt, andere bieden veel extra gegevens, waarvan de (beginnende) genealoog zal smullen.

  NB: Dit zijn 2 afzonderlijke boekjes, die u apart kunt bestellen. Het ene deel behandelt Nijdam, Nidam, Nieuwdam en Vleer. Het andere boekje gaat over de families Wynia, Wienia, Winia en Wijnja.